Granty na usługi doradcze III nabór

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udziela Grantów na usługi doradcze wspierające rozwój przedsiębiorstw.

 

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wykonawcą usługi dla MŚP w ramach doradztwa może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.
Usługi doradcze mogą dotyczyć np.:

 • Opracowania modelu biznesowego;
 • Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Opracowania biznesplanu;
 • Oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej);
 • Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Doradztwo może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 • string(4) "14px"
  
  2,152,941.18 Wartość realizowanego projektu
 • string(4) "14px"
  
  1,830,000 Wartość dofinansowania

Więcej informacji na temat grantów możesz uzyskać pod numerem telefonu 71 36 80 858, mailowo pod adresem uip@ue.wroc.pl. Umów się na spotkanie z konsultantem.

Skonsultuj swój projekt – wypełnij formularz;
Notatka z doradztwa niefinansowego – granty na usługi doradcze
i podpisany prześlij na: uip@ue.wroc.pl lub złóż w Biurze Projektu.

Dotacja przeznaczona jest dla:
mikro/małych/średnich przedsiębiorstw

z siedzibą w obszarze ZIT WrOF, czyli w gminach:

 • Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie)

 

 • preferowane branże wpisujące się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RSI) Dolnego Śląska, czyli:
  • Branża chemiczna i farmaceutyczna
  • Żywność wysokiej jakości
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)
  • Mobilność przestrzenna
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów

 

 

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 85% wartości netto przeprowadzonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu usług.

Nie ma określonej minimalnej wartości projektu. Mogą więc być wspierane nawet niewielkiej wartości usługi doradcze pomagające w zwiększaniu konkurencyjności firmy.
W trzeciej rundzie naboru kwota Grantu nie może przekroczyć 21 620 zł. Oznacza to, że maksymalna wartość usługi doradczej nie będzie większa niż ok. 25 440 zł netto.
Przykłady usług finansowanych w ramach doradczych:

 • Usługa doradcza w zakresie możliwości sfinansowania inwestycji w rozbudowę parku maszynowego z dotacji Unii Europejskiej w Twojej firmie kosztować będzie 10 000 zł netto. Twój wkład będzie wynosił tylko 1 500 zł netto – pozostałe 8 500 zł netto otrzymasz w ramach Grantu.
 • Usługa doradcza dotycząca opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia produktu na nowy rynek zbytu będzie kosztowała 25 000 zł netto. Koszt firmy wynosi w takim przypadku 3 750 zł netto, natomiast Grant 21 250 zł netto.
 • Przygotowanie biznes planu dla startupu kosztuje 12 000 zł. Realizacja takiej usługi będzie kosztowała firmę objętą dofinansowaniem 1 800 zł netto, a Grant wyniesie 10 200 zł.

Wnioski będą przyjmowane od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. 

 

Nabór odbędzie się w trzech rundach:

 • I runda: od lipca do września 2018 r.  nabór zakończony
 • II runda: od października do grudnia 2018 r. nabór zakończony
 • III runda: od stycznia do kwietnia 2019 r.

Aktualne dokumenty dotyczące naboru znajdują się TUTAJ.

Informujemy, iż od dnia 13.05.2019 r. od godz. 14.30 Wnioski o udzielenie grantu nie będą przyjmowane. Złożone do tej godziny wnioski przekroczyły kwotę wolnej alokacji, tj. 114 160,75 zł.

 

Informujemy, iż na wniosek Grantobiorcy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31 lipca 2019 r., pod warunkiem, że termin ten nie przekracza 4 miesięcy realizacji. Do tego czasu usługa doradcza musi być wykonana, musi zostać podpisany protokół odbioru, zapłacona faktura i złożony wniosek o refundację. 

 

Przypominamy, że elementem koniecznym przed złożeniem Wniosku o udzielenie Grantu jest dostarczenie (e-mailowo lub osobiście) wypełnionego i podpisanego Formularza doradztwa niefinansowego. Na podstawie formularza dokonywana jest wstępna kwalifikowalność projektu. Niezłożenie formularza powoduje odrzucenie wniosku.

Formularz z doradztwa niefinansowego

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1806)
   ["id"]=>
   int(1806)
   ["title"]=>
   string(103) "Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP"
   ["filename"]=>
   string(104) "Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx"
   ["filesize"]=>
   int(472180)
   ["url"]=>
   string(153) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx"
   ["link"]=>
   string(160) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "9"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(97) "notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-10-26 12:34:09"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-10-26 12:34:09"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 461.11 KB

Ogłoszenie o naborze

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1941)
   ["id"]=>
   int(1941)
   ["title"]=>
   string(91) "Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP"
   ["filename"]=>
   string(91) "Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(336828)
   ["url"]=>
   string(140) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf"
   ["link"]=>
   string(148) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-3/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(85) "ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-3"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:00:38"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:00:38"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP 328.93 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2405)
   ["id"]=>
   int(2405)
   ["title"]=>
   string(117) "Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (15.04.2019)"
   ["filename"]=>
   string(115) "Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-15.04.2019.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(350316)
   ["url"]=>
   string(164) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-15.04.2019.pdf"
   ["link"]=>
   string(170) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-15-04-2019/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(107) "aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-15-04-2019"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-04-16 13:07:43"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-04-16 13:07:43"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (15.04.2019) 342.11 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2451)
   ["id"]=>
   int(2451)
   ["title"]=>
   string(117) "Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (30.04.2019)"
   ["filename"]=>
   string(115) "Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-30.04.2019.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(236235)
   ["url"]=>
   string(164) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-30.04.2019.pdf"
   ["link"]=>
   string(170) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-30-04-2019/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "9"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(107) "aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-30-04-2019"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-04-30 12:34:36"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-04-30 12:34:36"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (30.04.2019) 230.70 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2799)
   ["id"]=>
   int(2799)
   ["title"]=>
   string(117) "Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (10.07.2019)"
   ["filename"]=>
   string(115) "Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-10.07.2019.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(236242)
   ["url"]=>
   string(164) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/02/Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-10.07.2019.pdf"
   ["link"]=>
   string(170) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-10-07-2019/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(107) "aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-10-07-2019"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2020-02-18 10:50:01"
   ["modified"]=>
   string(19) "2020-02-18 10:50:01"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (10.07.2019) 230.71 KB

Regulamin konkursu

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1942)
   ["id"]=>
   int(1942)
   ["title"]=>
   string(85) "Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP"
   ["filename"]=>
   string(87) "Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(434461)
   ["url"]=>
   string(136) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.pdf"
   ["link"]=>
   string(146) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(83) "regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:01:01"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:01:01"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 424.28 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2406)
   ["id"]=>
   int(2406)
   ["title"]=>
   string(114) "Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (15.04.2019 r.)"
   ["filename"]=>
   string(114) "Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-15.04.2019-r..pdf"
   ["filesize"]=>
   int(352507)
   ["url"]=>
   string(163) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-15.04.2019-r..pdf"
   ["link"]=>
   string(170) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-15-04-2019-r/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(107) "aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-15-04-2019-r"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-04-16 13:08:12"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-04-16 13:08:12"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (15.04.2019 r.) 344.25 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2452)
   ["id"]=>
   int(2452)
   ["title"]=>
   string(114) "Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (30.04.2019 r.)"
   ["filename"]=>
   string(114) "Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-30.04.2019-r..pdf"
   ["filesize"]=>
   int(351318)
   ["url"]=>
   string(163) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-30.04.2019-r..pdf"
   ["link"]=>
   string(170) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-30-04-2019-r/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "9"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(107) "aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-30-04-2019-r"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-04-30 12:35:02"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-04-30 12:35:02"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (30.04.2019 r.) 343.08 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2800)
   ["id"]=>
   int(2800)
   ["title"]=>
   string(119) "Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (10.07.2019 r.).docx"
   ["filename"]=>
   string(119) "Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-10.07.2019-r..docx.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(351345)
   ["url"]=>
   string(168) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/02/Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-10.07.2019-r..docx.pdf"
   ["link"]=>
   string(175) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-10-07-2019-r-docx/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(112) "aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-10-07-2019-r-docx"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2020-02-18 10:50:03"
   ["modified"]=>
   string(19) "2020-02-18 10:50:03"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Aktualizacja Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (10.07.2019 r.).docx 343.11 KB

Wniosek o udzielenie Grantu

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1943)
   ["id"]=>
   int(1943)
   ["title"]=>
   string(119) "Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP"
   ["filename"]=>
   string(118) "Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx"
   ["filesize"]=>
   int(422868)
   ["url"]=>
   string(167) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx"
   ["link"]=>
   string(175) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(112) "zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:04:49"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:04:49"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 412.96 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1255)
   ["id"]=>
   int(1255)
   ["title"]=>
   string(46) "Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis"
   ["filename"]=>
   string(51) "Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx"
   ["filesize"]=>
   int(390782)
   ["url"]=>
   string(100) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx"
   ["link"]=>
   string(108) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(45) "zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:40"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:40"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
   ["icon"]=>
   string(62) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png"
  }
                            
  Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis 381.62 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1945)
   ["id"]=>
   int(1945)
   ["title"]=>
   string(54) "Zał 1A - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis"
   ["filename"]=>
   string(57) "Zał-1A-Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx"
   ["filesize"]=>
   int(401152)
   ["url"]=>
   string(106) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-1A-Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx"
   ["link"]=>
   string(115) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1a-oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(52) "zal-1a-oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:06:24"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:10:18"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 1A - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 391.75 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1256)
   ["id"]=>
   int(1256)
   ["title"]=>
   string(63) "Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP"
   ["filename"]=>
   string(68) "Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["filesize"]=>
   int(419062)
   ["url"]=>
   string(117) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["link"]=>
   string(121) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(58) "zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:41"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:47:26"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 409.24 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1257)
   ["id"]=>
   int(1257)
   ["title"]=>
   string(81) "Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP"
   ["filename"]=>
   string(86) "Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["filesize"]=>
   int(403632)
   ["url"]=>
   string(135) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["link"]=>
   string(137) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(74) "zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:42"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:42"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.17 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1258)
   ["id"]=>
   int(1258)
   ["title"]=>
   string(81) "Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP"
   ["filename"]=>
   string(86) "Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["filesize"]=>
   int(404366)
   ["url"]=>
   string(135) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx"
   ["link"]=>
   string(137) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(74) "zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:44"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:44"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.89 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1259)
   ["id"]=>
   int(1259)
   ["title"]=>
   string(79) "Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP"
   ["filename"]=>
   string(82) "Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx"
   ["filesize"]=>
   int(403998)
   ["url"]=>
   string(131) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx"
   ["link"]=>
   string(135) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(72) "zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:45"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:46:45"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP 394.53 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1944)
   ["id"]=>
   int(1944)
   ["title"]=>
   string(59) "Zał 3 do Wniosku - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
   ["filename"]=>
   string(62) "Zał-3-do-Wniosku-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx"
   ["filesize"]=>
   int(335407)
   ["url"]=>
   string(111) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-3-do-Wniosku-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx"
   ["link"]=>
   string(121) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-wniosku-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(58) "zal-3-do-wniosku-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:06:23"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:10:18"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 3 do Wniosku - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 327.55 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1975)
   ["id"]=>
   int(1975)
   ["title"]=>
   string(55) "Wyliczenie statusu MŚP - KPiR (narzędzie pomocnicze)"
   ["filename"]=>
   string(34) "wyliczenie-statusu-MŚP-KPiR.xlsx"
   ["filesize"]=>
   int(13894)
   ["url"]=>
   string(83) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/wyliczenie-statusu-MŚP-KPiR.xlsx"
   ["link"]=>
   string(88) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-innowacje-dla-msp/wyliczenie-statusu-msp-kpir/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(27) "wyliczenie-statusu-msp-kpir"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(203)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-18 11:37:01"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-18 12:56:01"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(53) "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
   ["icon"]=>
   string(62) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png"
  }
                            
  Wyliczenie statusu MŚP - KPiR (narzędzie pomocnicze) 13.57 KB

Kryteria oceny Wniosku

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1946)
   ["id"]=>
   int(1946)
   ["title"]=>
   string(65) "Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu"
   ["filename"]=>
   string(67) "Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(302106)
   ["url"]=>
   string(116) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf"
   ["link"]=>
   string(127) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-6/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(64) "zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-6"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:08:37"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:10:18"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 295.03 KB

Umowa o udzielenie Grantu

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1811)
   ["id"]=>
   int(1811)
   ["title"]=>
   string(48) "Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu"
   ["filename"]=>
   string(51) "Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx"
   ["filesize"]=>
   int(94210)
   ["url"]=>
   string(100) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx"
   ["link"]=>
   string(110) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "9"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(47) "zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-10-26 12:36:28"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-10-26 12:36:28"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu 92.00 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1262)
   ["id"]=>
   int(1262)
   ["title"]=>
   string(40) "Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco"
   ["filename"]=>
   string(44) "Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc"
   ["filesize"]=>
   int(26112)
   ["url"]=>
   string(93) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc"
   ["link"]=>
   string(101) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(38) "zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:49:48"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:49:48"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(18) "application/msword"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(6) "msword"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco 25.50 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1263)
   ["id"]=>
   int(1263)
   ["title"]=>
   string(43) "Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa"
   ["filename"]=>
   string(47) "Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc"
   ["filesize"]=>
   int(64512)
   ["url"]=>
   string(96) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc"
   ["link"]=>
   string(104) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(41) "zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:49:52"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:49:52"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(18) "application/msword"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(6) "msword"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa 63.00 KB

Wniosek o refundację

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1947)
   ["id"]=>
   int(1947)
   ["title"]=>
   string(44) "Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację"
   ["filename"]=>
   string(47) "Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx"
   ["filesize"]=>
   int(408637)
   ["url"]=>
   string(96) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx"
   ["link"]=>
   string(105) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-3/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "6"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(42) "zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-3"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:09:29"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-01-02 15:10:18"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(59) "vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację 399.06 KB

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(1266)
   ["id"]=>
   int(1266)
   ["title"]=>
   string(60) "Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje"
   ["filename"]=>
   string(64) "Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(323119)
   ["url"]=>
   string(113) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf"
   ["link"]=>
   string(122) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(59) "zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(240)
   ["date"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:51:30"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-06-29 13:51:30"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje 315.55 KB

Opublikowano: 02.01.2019

  W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantów w ramach konkursu „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MSP” – runda I, II, III prezentujemy listę pozytywnie ocenionych projektów.

  wyniki oceny merytorycznej - I, II i III runda

  opublikowano 30.08.2018r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(1554)
    ["id"]=>
    int(1554)
    ["title"]=>
    string(106) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I"
    ["filename"]=>
    string(104) "Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(209666)
    ["url"]=>
    string(153) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf"
    ["link"]=>
    string(160) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(97) "wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2018-08-30 11:40:35"
    ["modified"]=>
    string(19) "2018-08-30 11:40:35"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I 204.75 KB

  opublikowano 8.10.2018 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(1791)
    ["id"]=>
    int(1791)
    ["title"]=>
    string(104) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP nabór I"
    ["filename"]=>
    string(104) "Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(279071)
    ["url"]=>
    string(153) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf"
    ["link"]=>
    string(162) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i-2/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(99) "wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i-2"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2018-10-25 10:30:25"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-01-03 08:52:43"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP nabór I 272.53 KB

  opublikowano 3.01.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(1950)
    ["id"]=>
    int(1950)
    ["title"]=>
    string(107) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II"
    ["filename"]=>
    string(105) "Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(205742)
    ["url"]=>
    string(154) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II.pdf"
    ["link"]=>
    string(161) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(98) "wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-01-03 08:44:57"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-01-03 08:52:43"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II 200.92 KB

  opublikowano 18.01.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(1984)
    ["id"]=>
    int(1984)
    ["title"]=>
    string(107) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II"
    ["filename"]=>
    string(119) "Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II-uzupełnienie.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(207758)
    ["url"]=>
    string(168) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II-uzupełnienie.pdf"
    ["link"]=>
    string(174) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii-uzupelnienie/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(111) "wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii-uzupelnienie"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-01-18 12:50:15"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-01-18 12:51:34"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II 202.89 KB

  opublikowano 28.02.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2354)
    ["id"]=>
    int(2354)
    ["title"]=>
    string(108) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(116) "stan-na-28-02-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(469940)
    ["url"]=>
    string(165) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/03/stan-na-28-02-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-28-02-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-28-02-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-03-28 13:46:33"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-03-28 13:59:05"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III 458.93 KB

  opublikowano 15.03.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2355)
    ["id"]=>
    int(2355)
    ["title"]=>
    string(108) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(116) "stan-na-15-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(508064)
    ["url"]=>
    string(165) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/03/stan-na-15-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-15-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-15-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-03-28 13:47:20"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-03-28 13:59:14"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III 496.16 KB

  opublikowano 29.03.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2392)
    ["id"]=>
    int(2392)
    ["title"]=>
    string(109) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(118) "stan-na-29-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(168094)
    ["url"]=>
    string(167) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/stan-na-29-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-29-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-29-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-04-05 08:06:38"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-04-05 08:16:33"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 164.15 KB

  opublikowano 12.04.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2418)
    ["id"]=>
    int(2418)
    ["title"]=>
    string(109) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(116) "stan-na-12-04-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(183028)
    ["url"]=>
    string(165) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/stan-na-12-04-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-12-04-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-12-04-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2019-04-17 14:33:34"
    ["modified"]=>
    string(19) "2019-04-17 14:34:12"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 178.74 KB

  opublikowano 16.05.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2797)
    ["id"]=>
    int(2797)
    ["title"]=>
    string(109) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(117) "stan-na-16-05-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP-.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(145181)
    ["url"]=>
    string(166) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/02/stan-na-16-05-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP-.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-16-05-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-16-05-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:49:43"
    ["modified"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:50:32"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 141.78 KB

  opublikowano 17.06.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2798)
    ["id"]=>
    int(2798)
    ["title"]=>
    string(109) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(116) "stan-na-17-06-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(142318)
    ["url"]=>
    string(165) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/02/stan-na-17-06-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-17-06-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-17-06-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:49:45"
    ["modified"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:51:13"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 138.98 KB

  opublikowano 01.07.2019 r.

  •                             array(21) {
    ["ID"]=>
    int(2796)
    ["id"]=>
    int(2796)
    ["title"]=>
    string(109) "Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III"
    ["filename"]=>
    string(116) "stan-na-01-07-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["filesize"]=>
    int(155139)
    ["url"]=>
    string(165) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/02/stan-na-01-07-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf"
    ["link"]=>
    string(172) "https://old.inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-01-07-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/"
    ["alt"]=>
    string(0) ""
    ["author"]=>
    string(1) "2"
    ["description"]=>
    string(0) ""
    ["caption"]=>
    string(0) ""
    ["name"]=>
    string(109) "stan-na-01-07-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp"
    ["status"]=>
    string(7) "inherit"
    ["uploaded_to"]=>
    int(240)
    ["date"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:49:41"
    ["modified"]=>
    string(19) "2020-02-18 10:52:00"
    ["menu_order"]=>
    int(0)
    ["mime_type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["type"]=>
    string(11) "application"
    ["subtype"]=>
    string(3) "pdf"
    ["icon"]=>
    string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
   }
                             
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 151.50 KB