KOMERCJALIZACJA I TRANSFER WIEDZY

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji jest jednostką oferującą kompleksowe wsparcie w procesie przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych prowadzonych na Uczelni do praktyki gospodarczej.  Zadaniem Centrum jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budynek inQUBE, II piętro, pokój 205

tel. 71 36 80 858

 

Kierownik Centrum:

dr Aleksandra Burdukiewicz
e-mail: aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji jest jednostką oferującą kompleksowe wsparcie w procesie przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych prowadzonych na Uczelni do praktyki gospodarczej.  Zadaniem Centrum jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budynek Biblioteki Głównej, biuro nr 1

tel. 71 36 80 858

 

Kierownik Centrum:

dr Aleksandra Burdukiewicz

dokumenty do pobrania

.

 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2505)
   ["id"]=>
   int(2505)
   ["title"]=>
   string(287) "Regulamin: Uchwała nr R.0000.28.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dnia 28 marca 2019 zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”"
   ["filename"]=>
   string(28) "Uchwala-Senatu_Regulamin.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(866275)
   ["url"]=>
   string(77) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Uchwala-Senatu_Regulamin.pdf"
   ["link"]=>
   string(91) "https://old.inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/uchwala-senatu_regulamin/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(24) "uchwala-senatu_regulamin"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(2501)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:10:34"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:28:28"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Regulamin: Uchwała nr R.0000.28.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dnia 28 marca 2019 zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” 845.97 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2506)
   ["id"]=>
   int(2506)
   ["title"]=>
   string(21) "Procedura w skrócie"
   ["filename"]=>
   string(23) "Procedura-w-skrocie.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(1261180)
   ["url"]=>
   string(72) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Procedura-w-skrocie.pdf"
   ["link"]=>
   string(86) "https://old.inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/procedura-w-skrocie/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(19) "procedura-w-skrocie"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(2501)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:12:09"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:12:53"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Procedura w skrócie 1.20 MB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2507)
   ["id"]=>
   int(2507)
   ["title"]=>
   string(33) "Zgłoszenie dobra intelektualnego"
   ["filename"]=>
   string(36) "Zgloszenie-dobra-intelektualnego.doc"
   ["filesize"]=>
   int(107520)
   ["url"]=>
   string(85) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zgloszenie-dobra-intelektualnego.doc"
   ["link"]=>
   string(99) "https://old.inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/zgloszenie-dobra-intelektualnego/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(32) "zgloszenie-dobra-intelektualnego"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(2501)
   ["date"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:13:19"
   ["modified"]=>
   string(19) "2019-05-29 08:13:31"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(18) "application/msword"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(6) "msword"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Zgłoszenie dobra intelektualnego 105.00 KB
 •                             array(21) {
   ["ID"]=>
   int(2849)
   ["id"]=>
   int(2849)
   ["title"]=>
   string(40) "Przebieg procesu komercjalizacji UIP UEW"
   ["filename"]=>
   string(59) "Przebieg-procesu-komercjalizacji_infografika-na-stronę.pdf"
   ["filesize"]=>
   int(152710)
   ["url"]=>
   string(108) "https://old.inqube.pl/wp-content/uploads/2020/07/Przebieg-procesu-komercjalizacji_infografika-na-stronę.pdf"
   ["link"]=>
   string(121) "https://old.inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/przebieg-procesu-komercjalizacji_infografika-na-strone/"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "2"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(54) "przebieg-procesu-komercjalizacji_infografika-na-strone"
   ["status"]=>
   string(7) "inherit"
   ["uploaded_to"]=>
   int(2501)
   ["date"]=>
   string(19) "2020-07-17 09:27:22"
   ["modified"]=>
   string(19) "2020-07-17 12:28:46"
   ["menu_order"]=>
   int(0)
   ["mime_type"]=>
   string(15) "application/pdf"
   ["type"]=>
   string(11) "application"
   ["subtype"]=>
   string(3) "pdf"
   ["icon"]=>
   string(59) "https://old.inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png"
  }
                            
  Przebieg procesu komercjalizacji UIP UEW 149.13 KB

organizacja procesu komercjalizacji

W procesie biorą udział:
 • Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji zajmuje się komercjalizacją bezpośrednią dóbr intelektualnych należących do Uniwersytetu (komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy)
 • Komisja ds. komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Komisja powoływana jest przez Rektora na okres kadencji. Skład Komisji:

Przewodniczący:

Prorektor właściwy ds. finansów i rozwoju

Członkowie Komisji:

 • Prorektor właściwy ds. nauki,
 • Osoby odpowiedzialne za poszczególne dyscypliny, w których Uniwersytet prowadzi działalność badawczą,
 • Przedstawiciel Biura Prawnego,
 • Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu,
 • kierownik Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji .

 

 

Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • ocena potencjału rynkowego dóbr intelektualnych powstałych w Uniwersytecie,
 • sporządzanie opinii na temat zasadności komercjalizacji,
 • rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z zarządzaniem własnością intelektualną Uniwersytetu.

oferta dla naukowców

 • Pomoc w określaniu potencjału komercyjnego wyników prac badawczych;
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do współpracy badawczej, projektów, oraz zainteresowanych komercjalizacją wyników prac B+R;
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej ścieżki komercjalizacji;
 • Obsługa procesu komercjalizacji własności intelektualnej wraz z przygotowaniem dokumentów (ofert, umów) i pomoc w negocjacjach z partnerem biznesowym;
 • Transfer wiedzy ‒ wsparcie w zakresie nawiązania współpracy z biznesem w celu wspólnej realizacji prac B+R, ekspertyz, analiz, opinii;
 • Wsparcie w zakresie formalizacji współpracy z biznesem (umowy o współpracy, porozumienia, umowy konsorcjum na potrzeby projektów realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami).