zespół

Joanna Hołub-Iwan
joanna.holub-iwan@ue.wroc.pl
naukowiec i praktyk gospodarczy
Joanna Hołub-Iwan
joanna.holub-iwan@ue.wroc.pl

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Menadżer z ponad 18 letnim stażem na stanowiskach prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora sprzedaży, marketingu. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, strategii rozwoju i innowacji, komercjalizacji, systemów informacyjnych zarządzania. Badacz i analityk rynku. Ceniony ekspert w dziedzinie tworzenia agend badawczych, strategii badań, metodyk badawczych. Jako ekspert i kierownik zrealizowała ponad 80 projektów badawczych i zarządczych w obszarach: innowacyjności regionów i firm, strategii gospodarczych regionów i innowacyjnych firm, regionalnych systemów innowacji (RSI), klastrów i platform technologicznych

Lubi pracę nad problemami, które nie zostały dotychczas rozwiązane i zbadane, nowe wyzwania, śmiałe hipotezy. Prawdziwym ekspertem czuje się wtedy, gdy w danym obszarze posiada wiedzę naukową, zrealizowane badania, doświadczenie praktyczne zdobyte w firmie oraz feedback z rynku pozyskany w trakcie szkoleń, treningów czy moderacji grup.

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącej Rady
Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP) we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT)

więcej »

W inQube zajmuje się doradzaniem przedsiębiorcom m.in. w zakresie zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Ponadto zarządza dwoma projektami przewidującymi dofinansowanie na doradztwo i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, z których mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy.

Ekspertka z zakresu pomocy publicznej i dofinansowań unijnych dla przedsiębiorców (przeprowadziła blisko 200 szkoleń z zakresu pisania i rozliczania projektów unijnych). Doradzała polskim i zagranicznym firmom w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania oraz inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, dzięki czemu powstało ponad 1500 nowych miejsc pracy i inwestycje o wartości ok. 700 mln zł. Ponadto monitorowała rynki, branże i przedsiębiorstwa pozyskując informacje istotne dla rozwoju oferty spółek i sprzedaży. Pracowała na rzecz współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym oraz kształcenia młodzieży dostosowanego do potrzeb współczesnej gospodarki.

Prywatnie nie potrafi długo siedzieć w jednym miejscu, więc zwiedza Polskę i resztę świata. Koniecznie z dobrą książką i kawą.  Ponadto kibic FC Barcelony, miłośniczka kina skandynawskiego i muzyki rockowej.

więcej »

W inkubatorze zajmuje się obsługą projektów: „Bon na innowacje” oraz „Granty na usługi doradcze”. Z zawodu i pasji dietetyk o specjalności dietetyka kliniczna, obecnie studentka na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Brała udział w ogólnopolskim programie profilaktyki otyłości wśród dzieci jako Edukator. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Poza pracą i studiami praktykuje jogę. Miłośniczka górskich wędrówek .

więcej »

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Zamiłowanie i chęć projektowania terenów zieleni pokierowało ją w stronę projektów unijnych i tak poprzez studia podyplomowe znalazła się w gronie pracowników UE. W inQUBE zajmuje się marketingiem i promocją oraz  aranżacją remontowanej przestrzeni w budynku O.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zaczynając od projektowania dużych terenów zieleni poprzez pracę rekwizytora a skończywszy na pracy przy projektach unijnych oraz projektowaniu graficznym.

Po godzinach psia matka, architekt krajobrazu, zakręcona kucharka oraz scenograf krótkometrażowych produkcji muzycznych.

więcej »
Agnieszka Faron-Okoniewska
agnieszka.faron-okoniewska@ue.wroc.pl
Agnieszka Faron-Okoniewska
agnieszka.faron-okoniewska@ue.wroc.pl

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji we Wrocławiu. Dr inż. W dyscyplinie Ochrona i Kształtowanie Środowiska.

Od początku kariery zawodowej związana zarówno ze środowiskiem uniwersyteckim oraz z sektorem biznesu.

Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocławia, Uczestniczka półrocznego stażu na Technische Iniversitat Dresden TUD, programów szkoleniowych Erasmusa m.in. na Universidad de Malaga, Technicka Univerzita v Kosiciach.

W swojej karierze zawodowej zajmowała się kierowaniem i administrowaniem projektami. W latach 2013-2017 związana z programem Erasmus + oraz z Dolnośląską Siecią Biur Karier.

Posiada również bogate doświadczenie doradcze i trenerskie.

Z UIP związana od grudnia 2017 roku.

Prywatnie miłośniczka podróży, za najczęstsze kierunki obiera tereny nadmorskie. Rodowita Wrocławianka.

więcej »

Zapraszamy do współpracy, wypełnij formularz, dołącz CV i zostań ekspertem inQUBE!

 

Regulamin naboru ekspertów

Formularz naboru eksperta i współpracy obowiązujący od 10.07.2018

RIS

więcej »
Karolina Daszyńska-Żygadło
Karolina Daszyńska-Żygadło

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony naukowiec i konsultant specjalizujący się w planowaniu finansowym, wycenie przedsiębiorstw, analizie opłacalności potencjalnych inwestycji, od kilku lat zajmuje się również tematyką zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na wartość przedsiębiorstw oraz analizą wpływu projektów biznesowych na klimat metodą LCA (Life Cycle Assessment). Mentor i coach biznesowy wspierający firmy na wczesnym etapie rozwoju w krajowych i europejskich akceleratorach innowacji i przedsiębiorczości. Prowadzi warsztaty z zakresu planowania finansowego, wyceny oraz zrównoważonych modeli biznesowych. Prywatnie miłośniczka jazdy konnej, podróżowania i chodzenia po górach.

więcej »
Andrzej Dudek
Andrzej Dudek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni naukowiec oraz praktyk gospodarczy w zakresie tworzenia oprogramowania i innowacji informatycznych i teleinformatycznych. Specjalista następujących języków programowania: Java, Java EE, C/C++, C#(.NET), SQL, HTML/CSS, ASP/ASP.NET, JAVA Script/JQUERY/NODE.JS/Backbone, R-language, także baz danych: IIS, MS SQL Server, MS Access, Postgre SQL, Tomcat, Oracle, Wildfly/JBoss. Współpracował z różnymi firmami i instytucjami tworząc i wdrażając oprogramowania i systemy, a także aplikacje mobilne na systemy Windows, Android i iOS. Współtwórca i twórca programów wielowymiarowej analizy statystycznej i data mining clusterSlim oraz SymbolicDA. W pracy naukowej skupia się na oprogramowaniu matematycznych w ekonomii, informatyki ekonomicznej oraz wielowymiarowej analizie danych.

więcej »
Marcin Haberla
Marcin Haberla

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania – adiunkt w Katedrze Badań Marketingowych. Wieloletni praktyk biznesu, który swoją pasję do badań marketingowych z zamiłowaniem realizuje w największych przedsiębiorstwach i instytucjach w całym kraju. Członek grup badawczych realizujących projekty, które z sukcesem zaimplementowane zostały w firmach. Stypendysta licznych programów, dzięki którym mógł zdobyć wiedzę i doświadczenie we współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi. W inQUBE ekspert specjalizujący się w prowadzeniu badań marketingowych oraz rynkowych oraz innowacjach stosowanych w tym zakresie. Prywatnie uwielbia podróżować oraz słuchać dobrej muzyki.

więcej »
Krzysztof Hauke
Krzysztof Hauke

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu Big Data, Cloud Computing oraz Business Intelligence, systemów zdalnego nauczania w zastosowaniach gospodarczych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Prelegent oraz organizator kilkudziesięciu konferencji naukowych z obszaru technologii informatycznych i teleinformatycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Odbył staże naukowe w Belgii na Uniwersytecie Leuven (KUL) i Hasselt. Kierownik i wykonawca licznych projektów naukowych w kraju i zagranicznych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze: funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, placówek kultury – domy kultury. W badaniach naukowych implementuje i uwzględnia rozwój technologii informatycznych: sztuczną inteligencję, systemy inteligentne, technologię baz danych, hurtownie danych, Business Intelligence, Big Data, technologię WEB, chmurę obliczeniową, systemy zdalnego nauczania.

więcej »
Jerzy Ładysz
Jerzy Ładysz

Doktor inżynier nauk ekonomicznych – pracownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista w zakresie szeroko rozumianej mobilności przestrzennej. Autor licznych publikacji z zakresu m.in. planowania przestrzennego oraz uwarunkowań współpracy transgranicznej. Praktyk realizujący projekty na potrzeby przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych. Prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych o tematyce zagospodarowania przestrzennego aglomeracji miejskich. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na tematyce inteligentnego miasta, e-mobilności, e-transportu oraz elektromobilności miejskiej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość firm w zakresie tworzenia innowacji. Laureat nagród za działalność projektową w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Pełni liczne funkcje w organizacjach działających na rzecz rozwoju terytorialnego w Polsce.

więcej »
Mirosław Moroz
Mirosław Moroz

Profesor w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje na tematach związanych z: elastycznością przedsiębiorstwa, e-biznesem, rolą wirtualnych społeczności, przedsiębiorczością, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Członek kolegium redakcyjnego trzech czasopism naukowych. Zaangażowany również w praktykę gospodarczą. Kierownik projektu ukierunkowanego na stworzenie platformy internetowej. Autor opinii o innowacyjności. Ekspert zewnętrzny 7 programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, oceniający projekty w obszarze biznesu internetowego i technologii teleinformatycznych. Klientów inQUBE prof. Moroz wspiera w zakresie technologii teleinformatycznych oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

więcej »
Przemysław Wołczek
Przemysław Wołczek

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony trener, konsultant biznesu oraz tutor, który swoją działalnością wspiera przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Poza działalnością naukową prowadzi analizy strategiczne, opracowuje i wdraża strategie rozwoju dla firm i innych podmiotów oraz reorganizuje ich działalność. W swoim dorobku posiada zrealizowane zlecenia opracowania ponad 50 dokumentów o charakterze strategicznym, w tym między innymi strategii rozwoju dla takich podmiotów jak Wrocławski Park Technologiczny, Górnośląski Związek Metropolitalny, miasto Piła czy miasto Zgorzelec. Członek zespołów badawczych w różnych projektach realizowanych w ramach projektów unijnych. Prywatnie miłośnik biegów długodystansowych oraz podróży. W wolnych chwilach biega, czyta literaturę faktu, historyczną, sensacyjną i kryminalną.

więcej »