cele

Chcemy widzieć jak biznesy związane z inQUBE powstają, rosną i rozwijają się!
Naszym celem jest merytoryczne i techniczne wspieranie rozwoju biznesu.

Chcemy zwiększać co roku liczbę wyinkubowanych startupów i pomysłów biznesowych pochodzących od:
• studentów i absolwentów
• działających na rynku przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać i wdrożyć na rynek nowe idee
• interdyscyplinarnych zespołów naukowych pochodzących z różnych środowisk uczelni i biznesu
• naukowców, którzy kierują rozwiązania do biznesu lub współpracują z biznesem
w celu realizacji innowacyjnych projektów
• pracowników korporacji, którzy chcą zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej i skomercjalizować swój pomysł

Chcemy zwiększać co roku liczbę wyinkubowanych startupów i pomysłów biznesowych pochodzących od:
• studentów i absolwentów
• działających na rynku przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać i wdrożyć na rynek nowe idee
• interdyscyplinarnych zespołów naukowych pochodzących z różnych środowisk uczelni i biznesu
• naukowców, którzy kierują rozwiązania do biznesu lub współpracują z biznesem w celu realizacji innowacyjnych projektów
• pracowników korporacji, którzy chcą zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej i skomercjalizować swój pomysł