Przebudowa

Przebudowa obiektu zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni biurowej i co-workingowej, zlokalizowanej w 3 kondygnacyjnym budynku z windą, znajdującym się na terenie campusu UE.
W Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – inQUBE, młodzi przedsiębiorcy znajdą własne miejsce do pracy i rozwijania pomysłów zawodowych. Obiekt będzie przeznaczony dla start’upów branży ICT.

Projekt przebudowy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości

Priorytet inwestycyjny: 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Pozostałą kwotę, tj. 1 753 626,89 finansuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • string(4) "14px"
  
  6 986 561,31 zł Całkowita wartość projektu
 • string(4) "14px"
  
  6 986 561,31 zł Kwota wydatków kwalifikowanych
 • string(4) "14px"
  
  5 232 934,42 zł Kwota dofinansowania

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych obiektu jest planowane na II kwartał 2018 roku.

Przebudowa potrwa 12 miesięcy.
Udostępnienie inQUBE dla przedsiębiorców planowane jest na II kwartał 2019 roku.